© Pavel Hruška
Poslední aktualizace 17.1.2011

Jak to všechno začalo

Bylo jednou jedno gymnázium, a na tom gymnáziu studoval chytrý, pilný a činorodý žák Ondřej Novák. Ten se jednoho jasného rána léta páně dva tisíce tři probudil a dostal nápad. A ten nápad se mu tak zalíbil, že nelenil, a v lednu následujícího roku se po celé škole objevily letáky a plakáty s vyhlášením soutěže, která proti sobě postavila všechny spisovatele a tvořivce píšící do té doby pouze do šuplíku a prahnoucí po slávě. Měli se utkat v největším studentském projektu v dějinách naší školy. Ondra měl, jako ve všem, naprostý úspěch a tak se za pomoci Lukáše Vízka a Jiřího Noska mohli v květnu pustit ostatní nepíšící studenti do zdrcující kritiky svých spolužáků. Dostal se jim totiž do rukou historicky první souborný výtisk sebraných děl (tedy to se jen tak říká, ve skutečnosti se skoro ve většině případů nemusí sahat k donucovacím prostředkům) jménem KRÁSNOHOŘÁK . Vyhlášení výsledků probíhalo na letní akademii, kterou naše škola pořádala koncem června. Tím byl zakončen rok první.

Druhý ročník byl bohužel pro Ondru ročníkem posledním. Ondra si to uvědomoval, a tak se odhodlal k velice odvážnému kousku. Část své práce přenesl na bedra Pavla Hrušky a Martina Hykla, dvou neustále se hádajících studentů, chodících o celé tři ročníky níže. Sám samozřejmě dohlížel na celkový průběh jeho soutěže. Krásnohoření se tedy prodralo i druhým ročníkem a to s ještě lepšími výsledky než v ročníku prvním. Nárůst příspěvků o jedenáct děl na úctyhodný počet šedesáti tří ukazoval na jeho rostoucí popularitu. Škola ale nechala pro svou škodu Ondru odmaturovat a on se vydal nelehkou cestou vstříc Thálii, patronce všech herců.

Krásnohoření v řadě třetí tedy bylo uvedeno do života, ale bohužel se nesetkalo s větším úspěchem. Lépe řečeno s větším úspěchem u našich spisovatelů. Na rozdíl od čtenářů, kteří se již od září ptali po novém čísle, se autorů sešlo jen poskrovnu a Krásnohořák III byl o dobrou polovinu štíhlejší, než jeho předchůdci.

Neprůhledná rouška tajemství zatím obestírá příběh čtvrtého a pátého ročníku literární soutěže, která se na škole stala tradicí. Snad za to může přílišné ztotožnění s nevázaným bohémským životem spisovatelským, či prostá neschopnost usadit se a napsat pár řádků nevzletným popisným stylem do rubriky Historie, ale Vojtěch Bartoš nám stále uniká a jeho cesty jsou nevyzpytatelné a nám neznámé. Neváhejte však a pravidelně sledujte tento článek, možná se časem odhodlá.

Krásnohoření šesté v pořadí bylo uvedeno na světlo v psychedelickém duchu pod knutou početné redakce. Maturující Vojtěch Bartoš, Kristýna Kužvartová a Karolína Musilová svalili pozvolna tíži odpovědnosti za vedení soutěže na bedra studentů sexty: Marka Bogdanowicze, Lucie Javorské, Anny Poštulkové, Anny Vychodilové a Dominiky Kukačkové. Ti se váhavě, ale poměrně s úspěchem začali osmělovat a spolu se svými učiteli dali dohromady Krásnohořák VI. s padesáti sedmi příspěvky. Krásnohoření bylo zakončeno famózním moderátorským vystoupením Vojty Bartoše a Lucie Javorské na Letní Akademii na Dobešce, na které už se Krásnohoření stalo během let hlavním bodem programu.

Neúprosný čas donutil opustit řady redaktorů potažmo naši školu Vojtu, Kristýnu i Karolínu. Zbytek redakce, ke kterému byl prozatím čas milosrdnější, se rozhodl posílit své řady Markem Tomáškem z kvinty. Svůj hlavní úkol - aktualizovat Krásnohořácký web - stihl dokončit, ještě než ho chtěl zbytek týmu pranýřovat. Krásnohoření si vzalo za svůj vzor dílo Edgara Allana Poea, tématickým okruhem se proto stal symbolismus. Díky obnovení nesoutěžní sekce pro profesory a bývalé studenty a čtyřiceti pěti soutěžním příspěvkům s radostí konstatujeme, že sedmý ročník se vydařil. Další novinkou se stalo zavedení Síně slávy, do níž na Letní akademii vstoupil Pavel Hruška.

Letos začínáme osmý ročník. Kmeti v redakci, vědomi si svého brzkého odchodu, poohlíželi se po svých nástupcích. Novými členy redakce se proto stali Petr Pospíšil, Boris Jedinák a Lukáš Tomášek. Plni elánu hlásíme do celého světa (nebo přinejmenším po naší škole), že letošní téma jest ANTIKA. Jako obvykle je pro nás však nesmírně cenný jakýkoliv Váš příspěvek.


Krásnohoření
Oficiální stránky literární soutěže Gymnázia Elišky Krásnohorské
>